Burdasınız : Anasayfa > T > Terci-i Bent Nedir


Sponsorlu Baglantilar


Ekleyen : admin Okunma : 807
Ekl.: 30-12-2013 Gün.: 30-12-2013

Bu Yazıda Neler Var

 • Terci-i Bentlerin Özellikleri
 • Terci-i Bent Örnekleri
 • İlgili Yazılar

  01 | Mani
  02 | Nazım
  03 | Kaside
  04 | Gazel
  05 | Nesir
  06 | Semai
  07 | Musammat
  08 | Ninni
  09 | Divan Şiiri Geleneği
  10 | Şathiye
  11 | Devriye
  12 | Koşma
  13 | Nazım Şekilleri
  14 | Murabba
  15 | Tuyuğ
  16 | Nazım Şekli
  17 | Fahriye
  18 | Müseddes
  19 | Terci-i Bent
  20 | Mensur
  21 | Muhammes
  22 | Serbest Müstezat
  23 | Terkib-i Bent
  24 | Müstezat
  25 | Rubai

  En Son Eklenenler

  08 | Yakıt Yakıt

  Terci-i bent, uyakları(kafiyeleri) gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir. Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır. Beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır. Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyiti her bentten sonra aynen tekrarlanır. Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyitinin uyaklanışı ise farklıdır.

  Terci-i Bentlerin Özellikleri

  1. Bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
  2. Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
  3. Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
  4. Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
  5. Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Ve bu beyit hiç değişmez. Eğer değişirse terkib-i bent olur.
  I. Bend: aa ba ca da ea … vv
  II. Bend: bb cb db eb fb … vv
  6. Terci-i bentlerde vasıta beyti her bendin sonunda aynen tekrarlandığı için, aynı fikir çerçevesinde toplanan bir konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyti şiire monotonluk vermeyecek şekilde güzel olmalıdır. Bu sebeple zor yazılan bir şiirdir.
  7. Terci-i bendin konuları arasında felek, Allah’ın kudreti, kainatın sonsuzluğu, hayatın zorlukları, dünyadan şikayet vb. soyut konular ile mersiye, mehdiye, tevhid gibi nazım türleri ilk sırayı alır.
  8. Aruzla yazılır.
   
  En önemli terci-i bent sanatçıları Ziya Paşa ve Şeyh Galip’tir.

  Terci-i Bent Örnekleri

  TERCİ-İ BEND
  1. BENT

  Yarab nedir bu dehrde her merd-i zü-fünûn    ---a
  Olmaz bela-yı akl ile aramdan masun             ---a

  Yarab niçin bu arsada her şahs-ı arifin            ---b
  Mikdar-ı fazlına göre derdi olur fuzûn           ---a

  Her kangı suya af-ı nigah etse bi-huzur           ---c
  Her kangı şey'e sarf-ı ayal etse aklı dün          ---a

  Mümkün müdür hakikat-i eşyayı vezn ü derk  ---d
  Mizan-ı akla dirhem-i ta'dil iken zünun           ---a
   
          …………………………
   
  Subhâne men tahayyere fi sun'hil- ukûl         ---e        Vasıta
  Subhâne men bikudretihi ya'cüzü'l-fuhül      ---e        Beyiti
   
  2. BENT
  Etmiş kimisi rahatın ikbal için fedâ           ---f
  Olmuş kimi beliye-i ibdara mübtela          ---f

  Olmuş kimi tüvanger-i devran iken zelil   ---g
  Olmuş kimine devleti sermaye-i ana          ---f

  Toplar kimisi varis-ü hadis için nuküd      ---h
  Eyler kimisi servet için ömrünü heba        ---f
  En Cok Okunan Yazilar

  02 | Düzlem Düzlem
  07 | Paragraf Paragraf
  08 | Destan Destan
  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor